นักเกรียนคีย์บอร์ด Ep.2 B2
สามารถรับชมรายการนี้ได้ที่M Channel จะเป็นเรื่องราวแบบไหนรับชมได้ในรายการนักเกรียนคีย์บอร์ด