นักเกรียนคีย์บอร์ด Ep.1 B1
สามารถรับชมรายการนี้ได้ที่M Channel จะเป็นเรื่องราวแบบไหนรับชมได้ในรายการนักเกรียนคีย์บอร์ด